Praktijkinformatie

Wij zijn momenteel  GEOPEND voor nieuwe patiënten.
We are currently OPEN for new patients.

Let op: de praktijk staat alleen open voor nieuwe inschrijvingen in de postcodes 1061, 1062, 1065, 1057, 1058

(for English see below) 

Beste patiënten, 

Wij helpen u graag, maar vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) moeten wij voorzorgsmaatregelen nemen. 

Kom niet binnenlopen! Praktijkbezoek alleen op afspraak. 

Heeft u geen of milde klachten of alleen vragen over het coronavirus? Kijk op onderstaande websites of bel het RIVM informatienummer 0800-1351

Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Kijk dan eerst op thuisarts.nl. Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen. Twijfelt u nog of worden de klachten erger? Bel dan naar de praktijk. Voor niet acute vragen kunt u ook een mail sturen, voor huidproblemen kunt u een foto mailen. 

Door de problemen met het coronavirus houden wij nog steeds afwijkende spreekuren. Doel hiervan is om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten. Wij werken volgens strikte hygienemaatregelen. 

Regel is dat iedere patient eerst door de arts wordt gebeld voordat een afspraak wordt ingepland, sommige problemen kunnen telefonisch worden opgelost.

Voorafgaand aan het spreekuurbezoek worden u telefonisch door de arts of assistente enkele vragen gesteld over uw gezondheid. Zo wordt ingeschat op welk spreekuur u wordt gezien en of er aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn. Als er voorafgaand aan uw afspraak iets wijzigt in uw gezondheid (u wordt bijvoorbeeld verkouden of krijgt koorts) dan is het heel belangrijk dat u telefonisch contact met ons opneemt voorafgaand aan de afspraak. 

Het is belangrijk dat u op tijd komt op uw afspraak in verband met de beperkte ruimte in de wachtkamer. Te vroeg komen betekent dat u buiten moet wachten, als u te laat komt heeft u kans dat de afspraak niet door kan gaan. Kom zoveel mogelijk alleen, er mag maximaal 1 persoon met u mee op de afspraak komen. 

Dear patients,

Due to the coronavirus (COVID-19) we take some precautionary measures:

Do not come to our clinic if you do not have an appointment!

In case of mild symptoms related to the coronavirus or only questions about the coronavirus, visit the websites underneath or call RIVM 0800-1351

  • Are you worried about your health or do you have complaints? Call us. If you have non-acute symptoms you can also send an email. If you have skin problems without alarming symptoms email a photo. 
  • Prior to every appointment the doctor or assistant will call you about your complaints. If necessary extra protective measures will be taken. We work according to strict hygiene measures. If something changes in your health condition it is very important to call us in advance of your appointment. 
  • Be on time! There is very limited space in the waiting room. If you come to early you have to wait outside, if you come to late there is a chance your appointment is canceled. 

ALGEMENE INFORMATIE
Huisartspraktijk J. van der Linde is sinds 1991 gevestigd in de wijk Slotervaart/Overtoomse Veld. Huisarts J. van der Linde is solist. Daarnaast is hij als opleider verbonden aan de huisartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, hetgeen betekent dat er ook een arts-assistent in opleiding in de praktijk werkzaam is.

Huisartspraktijk J. van der Linde is een NHG geaccrediteerde praktijk. De NHG praktijkaccreditering is een keurmerk voor huisartspraktijken. Praktijken kunnen dit keurmerk verdienen als ze aan strenge kwaliteits- en service-eisen voldoen.

J. van der Linde
Derkinderenstraat 54
1062 BJ Amsterdam

Tel. 020 – 61 51 822
Fax. 020 – 61 59 795
Spoed nummer tussen 8.00 uur – 17.00 uur: 020 – 61 53 024
E-mail: huislind@xs4all.nl
Let op: het gebruik van e-mail is niet beveiligd en niet geschikt voor medische vragen!

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
van 8.00 uur – 11.45 uur en van 13.15 uur- 16.00 uur.

Afspraak maken, huisbezoek aanvragen, bellen voor herhalingsrecepten
8.00 uur – 11.00 uur

Telefonisch spreekuur
12.15 uur – 13.00 uur elke dag

Praktijk is dagelijks gesloten van 11.45 – 13.15 uur

Huisbezoek
Indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen, vraag dan voor 11.00 uur een huisbezoek aan.

MEDEWERKERS
Huisarts dr. J. van der Linde
BIG Register 79022519201
Dagelijks behalve donderdag.
Huisarts dr. J. Goudswaard
Op woensdag en donderdag is dokter Goudswaard in de praktijk werkzaam.

Praktijkassistente, Isabella de Jonge – Kool
Zij maakt de afspraken voor u bij de dokter. Zij zorgt voor de herhalingsrecepten, geeft injecties, doet maandelijkse controles, spuit oren uit, verwijdert hechtingen en zal u zo nodig met raad en daad bijstaan.
Urine voor bepaling van zwangerschap of blaasontsteking dient u voor 10.30 uur in te leveren.

Praktijkassistente ouderenzorg, Yvonn van der Linde – Haurissa
In opdracht van dr. van der Linde worden de ouderen thuis bezocht.
Dit geldt voor ouderen die nog thuis wonen en voor ouderen die wonen in een verzorgingshuis. Het zijn sociaal-maatschappelijk gerichte visites.
De nadruk ligt op:

  • zorg die verleent wordt
  • hoe gaat het thuis?
  • zijn er vragen over de verleende zorg
  • zijn er medische vragen
  • hoe gaat het thuis na bijvoorbeeld een ziekenhuis opname

Een bezoek van de praktijkassistente ouderenzorg wordt aangekondigd via een brief. Stelt u een bezoek niet op prijs dan kunt u dit afbellen via de praktijk. Een bezoek aanvragen is ook mogelijk door het telefoonnummer van de praktijk te bellen.

Spreekuur op afspraak
Er is zowel een ochtend als een middagspreekuur. U kunt bellen of langskomen om hiervoor een afspraak te maken.

Avond-, nacht- en weekenddiensten
Door de week loopt de dienst van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende morgen.
In het weekend loopt de dienst van vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur.
De dienstdoend arts bereikt u via de Dienstpost West op tel.nr. 088 – 0030 600.
De Dienstpost West is gesitueerd in het OLVG West, Jan Tooropstraat 164 te Amsterdam.

Tot slot
Vergeet niet bij uw bezoek aan de huisarts uw bewijs van uw verzekering mee te nemen.
Wanneer u een herhalingsrecept wilt of u heeft vragen over uw medicijnen, doet u er goed aan de oude verpakking mee te nemen.
Uw herhalingsrecept kunt u doorgeven aan de assistente, de medicijnen kunt u na 15.00 uur ophalen bij uw apotheek.